farm.se hem

Farm LönePArtner AB

Kort presentation

Affärsidén - avlasta företag med lönehantering och ge ett professionellt stöd inom personalområdet.

Farm LönePArtner AB erbjuder lönetjänster på entreprenad, hela lönehanteringen eller enstaka uppdrag vid arbetstoppar. Lönekonsulttjänster vid byte av lönesystem. Förstudier och implementering kan göras allt efter kundens behov.

Farm LönePArtner AB kan också erbjuda stöd inom personalområdet såsom framtagning av policies och handböcker, rehabutredningar, systematiskt arbetsmiljöarbete, stöd vid rekrytering mm mm.

 

Kontakta mig då du behöver hjälp med

- Lönehantering för kortare eller längre tid
- PA-projekt när Du inte vill belasta den egna personalen
- Personaladministration vid mindre företag

Det kan även handla om utredningar, enkäter, framtagande av policies, personalhandböcker eller lönehantering vid arbetstoppar mm vid större företag.

 

Yrkeserfarenhet

Jag har arbetat med löne- och personalfrågor i många år och har bred kompetens inom området. Speciellt intressanta områden är lön och belöning, systematiskt arbetsmiljöarbete och jämställdhet. Har också arbetat med processkartläggning. Jag har även erfarenhet av personalledning och coaching som chef i 5 år i en stor organisation.

kontakt via e-post:

Kerstin Farm

Riddargatan 17B

85645 Sundsvall

 

tel: 060-679111

mobil: 070-1770111